logotip empresa


Transports Vicenç Bach, S.A. (T.V.B.) realitza viatges complerts a tot Catalunya i amb possibilitat de Nacional, fa repartiment i recollides de mitges càrregues i paqueteria a Barcelona, àrea metropolitana i comarques de Barcelona i Girona i fa emmagatzematge a Sant Quirze de Besora i Torelló. Disposa d’una flota de vehicles entre els quals hi ha camions amb remolc, tràilers, camions 3 eixos i camions i camionetes amb plataforma elevadora. Aquests vehicles ens són necessaris per realitzar els serveis que desitgen i necessiten els nostres clients de la manera més eficaç possible i sempre respectant els terminis de lliurament d’entregues o recollides establerts per les empreses.

L’activitat que Transports Vicenç Bach, S.A. (T.V.B.) considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

TRANSPORT NACIONAL DE MERCADERIES GENERALS NO PERILLOSES PER CARRETERA NACIONAL.

EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES GENERALS NO PERILLOSES.

La Política de Qualitat de T.V.B. està basada en la realització del seu treball de distribució de mercaderies en el mínim temps necessari per a tal fi. Per això, la companyia realitza un estudi complet del servei a realitzar optimitzant les rutes i els itineraris, així com de l’emmagatzematge i manipulació del producte del client i de les mercaderies que s’han de recollir/lliurar per la seva màxima optimització.

La POLÍTICA DE QUALITAT constitueix un conjunt d’oportunitats per poder afrontar com a empresa el repte de la Qualitat del nostre servei en el futur basant-se en la norma ISO 9001:2015.

Per això, la Gerència de l’empresa fixa com a camí a seguir uns objectius, els quals han de servir de pauta per aconseguir el major grau de compliment amb el nostre compromís amb la Qualitat i de millora constant:

La Gerència de T.V.B. ordenarà periòdiques comprovacions per garantir que aquesta política és comunicada i entesa per tots els membres de l’organització.

Per confirmar la contínua adequació d’aquesta Política de Qualitat, aquesta serà revisada en el seu conjunt o parcial, si així anés necessari en efectuar la revisió del sistema anualment.

 

Signat Vicenç Bach

 

 

Gerent de Transports Vicenç Bach, S.A.
Sant Quirze de Besora, 8 de juny de 2018E-mail -   ©2014 Transports Vicenç Bach, S.A. - Nota Legal