logotip empresa


Transports Vicenç Bach, S.A va ser fundada aproximadament fa uns 60 anys per Vicenç Bach Rovira, el que va començar a treballar amb un camió, dedicant-se a fer petits transports de tota classe de mercaderies però sempre realitzant un petit recorregut ja que el transport era més lent i les infrastructures o carreteres no permetien poder realitzar les tasques de manera ràpida i eficient. A mesura que van anar passant els anys, la nostra empresa va anar creixent unida a la forta demanda per part dels clients que tenien majors necessitats i volien que els serveis es realitzessin de la millor manera possible i de la forma més ràpida.

     

 

Actualment l'empresa Transports Vicenç Bach, S.A. disposa de 14 vehicles, entre els quals hi han camions amb remolc, tràilers, camions 3 eixos i camions i camionetes amb plataforma elevadora. Aquests vehicles ens són necessàris per realitzar els serveis que desitjen i necessiten els nostres clients de la manera més eficaç possible i sempre respectant els plaços d'entregues o recollides establerts per les empreses.

Per tal d'oferir un millor servei als nostres clients l'any 2000 la nostra empresa va aconseguirel certificat de qualitat ISO 9001.

La certificació de qualitat és un element imprescindible per a qualsevol tipus d'empresa que vulgui posicionar-se en el mercat i estar en una posició competitiva i al mateix temps, és el reconeixement a la manera de treballar i al sistema de gestió de la qualitat.

Com repercuteixen aquests avantatges en els nostres clients?

El fet que una empresa assoleixi un certificat de qualitat requereix l'esforç de tot l'equip humà que forma part de l'empresa, tant de la part directiva com dels treballadors que realitzen els serveis i que en definitiva són els que han de vetllar perquè el servei es faci de la millor manera possible. Aquest factor fa que es guanyi en qualitat tècnica i humana i els nostres serveis millorin degut a la planificació i control que comporta aquesta certificació i que desemboca en una major acceptació, confiança i satisfacció per part dels nostres clients. Per altra banda, cal destacar que el certificat ISO 9001 contribueix a potenciar l'empresa en el mercat i que per tant comporta un avantatge competitiu.

Cal destacar que aquest setembre del 2.006, la nostra empresa ha renovat el certificat de qualitat en transport de mercaderies i al mateix temps, s'ha ampliat la certificació a emmagatzematge i distribució

E-mail -   ©2014 Transports Vicenç Bach, S.A. - Nota Legal